Vídeo reportatge

Disposem dels recursos necessaris per dur a terme el vídeo reportatge d’un esdeveniment de tamany mig, sempre fent ús també del disseny gràfic i l’animació per dotar al projecte audiovisual d’un estil únic i diferenciador.